همکاران ما

مدیر عامل نیوساد پارس

مدیر عامل تیم نیوساد

آرمین قلی زاده

ناظر اجرایی نیوساد پارس

ناظر اجرایی تیم نیوساد

نسیم حبیب اله زاده

تیم طراح سایت نیوساد پارس

طراح سایت تیم نیوساد

تیم گرافیست نیوساد پارس

گرافیست تیم نیوساد

علیرضا اصلانزاده

تیم تدوین نیوساد پارس

تدوینگر تیم نیوساد

تیم ادمین نیوساد پارس

ادمین های تیم نیوساد

با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو با

نیوساد پارس (۰۹۳۰۲۳۰۱۴۱۶)

معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم! :)